HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

U nedjelju, 28. kolovoza 2022., u Starom Gradu na Hvaru u 72. godini života preminula je umirovljena redovita profesorica u trajnom zvanju Srđanka Tomić-Pisarović, istaknuta hrvatska organska kemičarka i predsjednica Hrvatskog kemijskog društva od 2013. do 2017. godine. Napustila nas je naša draga profesorica organske kemije čiji je znanstveni i nastavni rad ostavio trag ne samo na suradnike i studente PMF-a već i na širu kemijsku zajednicu.

Posljednji ispraćaj drage nam profesorice Srđanke Tomić-Pisarović održat će se u četvrtak, 01. rujna 2022., u 10.40 sati na groblju Krematorij, Zagreb.

Profesorica Tomić-Pisarović diplomirala je kemiju na Kemijskom odsjeku PMF-a 1974. godine. Od 1975.–1978. kao asistentica-doktorandica boravi na Southern Illinois University, SAD, gdje je 1978. godine doktorirala s temom „Preparation and Thermal Rearrangement of Carbanions Derived from Allylic Esters“. Po povratku u Zagreb od 1978.–1984. radi kao znanstvena asistentica na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković, nakon čega od 1984.–1993. radi kao znanstvena suradnica na Imunološkom zavodu u Zagrebu. Godine 1993. zapošljava se na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a gdje kao redovita profesorica u trajnom zvanju ostaje do umirovljenja 2019. godine. Tijekom rada na Kemijskom odsjeku PMF-a bila je pročelnica Kemijskog odsjeka, prodekanica za znanost i doktorske studije PMF-a, voditeljica Doktorskog studija kemije te dugogodišnja predstojnica Zavoda za organsku kemiju. Za svoj veliki doprinos razvoju i ugledu Kemijskog odsjeka odlikovana je Medaljom Kemijskog odsjeka 2011. godine.

Znanstveno-stručni rad prof. Tomić-Pisarović na Kemijskom odsjeku PMF-a odvijao se kroz sedam projekata pod njenim voditeljstvom i uključuje sintezu različitih skupina potencijalno biološki aktivnih spojeva, od monosaharida, peptidnih glikokonjugata s imunomodulatornim djelovanjem do heterocikličkih sustava s antitumorskim, antiadhezijskim i drugim učincima. Autorica je više od 80 znanstvenih radova te sudionica i organizatorica brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Na Kemijskom odsjeku bila je nositeljica različitih kolegija iz područja organske kemije kako na prediplomskom i diplomskom studiju tako i na doktorskom studiju. Pod njenim je voditeljstvom izrađeno više od 60 ocjenskih radova, od čega 8 disertacija.

Sudjelovala je i u radu sveučilišnih i nacionalnih tijela, bila je hrvatski nacionalni predstavnik u European Carbohydrate Organization, a posebno valja istaknuti predan rad u Hrvatskom kemijskom društvu čija je predsjednica bila od 2013.–2017. godine.

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

AdriaticNMR2023

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

Solutions in Chemistry

MMCE2022

MCC33

SiSK

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

U nedjelju, 28. kolovoza 2022., u Starom Gradu na Hvaru u 72. godini života preminula je umirovljena redovita profesorica u trajnom zvanju Srđanka Tomić-Pisarović, istaknuta hrvatska organska kemičarka i predsjednica Hrvatskog kemijskog društva od 2013. do 2017. godine. Napustila nas je naša draga profesorica organske kemije čiji je znanstveni i nastavni rad ostavio trag ne samo na suradnike i studente PMF-a već i na širu kemijsku zajednicu.

Posljednji ispraćaj drage nam profesorice Srđanke Tomić-Pisarović održat će se u četvrtak, 01. rujna 2022., u 10.40 sati na groblju Krematorij, Zagreb.

Profesorica Tomić-Pisarović diplomirala je kemiju na Kemijskom odsjeku PMF-a 1974. godine. Od 1975.–1978. kao asistentica-doktorandica boravi na Southern Illinois University, SAD, gdje je 1978. godine doktorirala s temom „Preparation and Thermal Rearrangement of Carbanions Derived from Allylic Esters“. Po povratku u Zagreb od 1978.–1984. radi kao znanstvena asistentica na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković, nakon čega od 1984.–1993. radi kao znanstvena suradnica na Imunološkom zavodu u Zagrebu. Godine 1993. zapošljava se na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a gdje kao redovita profesorica u trajnom zvanju ostaje do umirovljenja 2019. godine. Tijekom rada na Kemijskom odsjeku PMF-a bila je pročelnica Kemijskog odsjeka, prodekanica za znanost i doktorske studije PMF-a, voditeljica Doktorskog studija kemije te dugogodišnja predstojnica Zavoda za organsku kemiju. Za svoj veliki doprinos razvoju i ugledu Kemijskog odsjeka odlikovana je Medaljom Kemijskog odsjeka 2011. godine.

Znanstveno-stručni rad prof. Tomić-Pisarović na Kemijskom odsjeku PMF-a odvijao se kroz sedam projekata pod njenim voditeljstvom i uključuje sintezu različitih skupina potencijalno biološki aktivnih spojeva, od monosaharida, peptidnih glikokonjugata s imunomodulatornim djelovanjem do heterocikličkih sustava s antitumorskim, antiadhezijskim i drugim učincima. Autorica je više od 80 znanstvenih radova te sudionica i organizatorica brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Na Kemijskom odsjeku bila je nositeljica različitih kolegija iz područja organske kemije kako na prediplomskom i diplomskom studiju tako i na doktorskom studiju. Pod njenim je voditeljstvom izrađeno više od 60 ocjenskih radova, od čega 8 disertacija.

Sudjelovala je i u radu sveučilišnih i nacionalnih tijela, bila je hrvatski nacionalni predstavnik u European Carbohydrate Organization, a posebno valja istaknuti predan rad u Hrvatskom kemijskom društvu čija je predsjednica bila od 2013.–2017. godine.