HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

OBRAZAC ZA OBNOVU PODATAKA

 

Članstvo u Hrvatskom kemijskom društvu

Prema Statutu Hrvatskog kemijskog društva, članom HKD-a u skladu s člankom 3. Zakona o udrugama može postati državljanin Republike Hrvatske i stranac koji je završio ili pohađa studij kemije ili srodan studij na sveučilištu ili odgovarajućoj visokoj ili višoj školi, kao i osoba koja je završila studij neke druge struke, ali je njezina djelatnost vezana uz kemijsku struku i njezin razvitak u Republici Hrvatskoj, te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Ukoliko ste već član HKD-a i želite obnoviti ili promijeniti vaše podatke molimo popunite ovaj obrazac

Želite li postati članom HKD-a, molimo Vas da ispunite elektronički obrazac. O statusu vaše prijave obavijestit ćemo vas u roku od 14 dana.

Godišnja članarina u Hrvatskom kemijskom društvu iznosi 100,00 kn za redovite članove, a 50,00 kn za članove umirovljenike i studente preddiplomskih i diplomskih studija.

Osobni podatci

(obvezno popunjavanje u skladu s mogućnostima)

Znanstveno-nastavno zvanje, akademski stupanj, titula odn. naslov:

Ostali podatci

(neobvezno popunjavanje)

Pretplata na časopis Croatica Chemica Acta

(cijena: 126,00 kn uklj. PDV)

SUGLASNOST za ustupanje osobnih podataka

Prihvaćanjem Izjave o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka Hrvatskom kemijskom društvu i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da Hrvatsko kemijsko društvo, kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR - Uredba EU 2016/679), u svrhu vođenja evidencije članstva, administracije i upravljanje uslugama, te opcionalno u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Društva i njegovih partnera).

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Puni tekst Izjave možete pročitati OVDJE

Puni tekst Politike zaštite osobnih podataka Hrvatskog kemijskog društva možete pročitati OVDJE

Želim primiti kopiju unesenih podataka

27HSKIKI

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

OBRAZAC ZA OBNOVU PODATAKA

 

Članstvo u Hrvatskom kemijskom društvu

Prema Statutu Hrvatskog kemijskog društva, članom HKD-a u skladu s člankom 3. Zakona o udrugama može postati državljanin Republike Hrvatske i stranac koji je završio ili pohađa studij kemije ili srodan studij na sveučilištu ili odgovarajućoj visokoj ili višoj školi, kao i osoba koja je završila studij neke druge struke, ali je njezina djelatnost vezana uz kemijsku struku i njezin razvitak u Republici Hrvatskoj, te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Ukoliko ste već član HKD-a i želite obnoviti ili promijeniti vaše podatke molimo popunite ovaj obrazac

Želite li postati članom HKD-a, molimo Vas da ispunite elektronički obrazac. O statusu vaše prijave obavijestit ćemo vas u roku od 14 dana.

Godišnja članarina u Hrvatskom kemijskom društvu iznosi 100,00 kn za redovite članove, a 50,00 kn za članove umirovljenike i studente preddiplomskih i diplomskih studija.

Osobni podatci

(obvezno popunjavanje u skladu s mogućnostima)

Znanstveno-nastavno zvanje, akademski stupanj, titula odn. naslov:

Ostali podatci

(neobvezno popunjavanje)

Pretplata na časopis Croatica Chemica Acta

(cijena: 126,00 kn uklj. PDV)

SUGLASNOST za ustupanje osobnih podataka

Prihvaćanjem Izjave o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka Hrvatskom kemijskom društvu i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da Hrvatsko kemijsko društvo, kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR - Uredba EU 2016/679), u svrhu vođenja evidencije članstva, administracije i upravljanje uslugama, te opcionalno u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Društva i njegovih partnera).

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Puni tekst Izjave možete pročitati OVDJE

Puni tekst Politike zaštite osobnih podataka Hrvatskog kemijskog društva možete pročitati OVDJE

Želim primiti kopiju unesenih podataka