HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Iz povijesti društva

 

Prva strukovna udruga kemičara na području Hrvatske utemeljena je u Zagrebu 1926. godine. Ona pod nazivom Jugoslovensko hemijsko društvo, Sekcija Zagreb djeluje sve do 1939. godine, kada odlukom izvanredne skupštine održane 5. studenoga mijenja naziv u Hrvatsko kemijsko društvo.

Detaljnije informacije o procesu i razlozima utemeljenja društva pod nazivom Jugoslovensko hemijsko društvo mogu se pronaći u članku prof. V. Njegovana i ing. R. Podhorskog objavljenom u Arhivu za hemiju i farmaciju Vol. I (1927) 41-47. Isti članak donosi i popis prvih članova društva kojih je tada bilo 109 redovitih i 25 vanrednih. Interesantno je napomenuti da je u to vrijeme u Hrvatskoj bilo svega 300 registriranih kemičara! Zapisnici izvanredne skupštine društva od 5. studenog 1939. god. na kojoj Društvo dobiva svoj današnji naziv, te glavne godišnje skupštine Hrvatskog kemijskog društva od 28. siječnja 1940. tiskani su u Arhivu za hemiju i tehnologiju Vol. XIII (1939) 156-176.

27HSKIKI

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

Iz povijesti društva

 

Prva strukovna udruga kemičara na području Hrvatske utemeljena je u Zagrebu 1926. godine. Ona pod nazivom Jugoslovensko hemijsko društvo, Sekcija Zagreb djeluje sve do 1939. godine, kada odlukom izvanredne skupštine održane 5. studenoga mijenja naziv u Hrvatsko kemijsko društvo.

Detaljnije informacije o procesu i razlozima utemeljenja društva pod nazivom Jugoslovensko hemijsko društvo mogu se pronaći u članku prof. V. Njegovana i ing. R. Podhorskog objavljenom u Arhivu za hemiju i farmaciju Vol. I (1927) 41-47. Isti članak donosi i popis prvih članova društva kojih je tada bilo 109 redovitih i 25 vanrednih. Interesantno je napomenuti da je u to vrijeme u Hrvatskoj bilo svega 300 registriranih kemičara! Zapisnici izvanredne skupštine društva od 5. studenog 1939. god. na kojoj Društvo dobiva svoj današnji naziv, te glavne godišnje skupštine Hrvatskog kemijskog društva od 28. siječnja 1940. tiskani su u Arhivu za hemiju i tehnologiju Vol. XIII (1939) 156-176.