HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

KARIJERE
Oglašavanje poslova i ponuda

Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb

1. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju, 1 izvršitelj/-ica kod M. Radić Stojković (mradic@irb.hr)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili srodnog kemijskog studija ili biologije ili biotehnologije ili farmacije ili biokemije.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u spektroskopskim i/ili biokemijskim metodama i/ili iskustvom u organskoj sintezi, te sa sklonošću znanstvenoistraživačkom radu.

Puni tekst natječaja dostupan je na sljedećoj POVEZNICI (točka II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta)

SiSK

ESOR

CompChemDay2018

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

KARIJERE
Oglašavanje poslova i ponuda

Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda na Institutu Ruđer Bošković, Zagreb

1. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju, 1 izvršitelj/-ica kod M. Radić Stojković (mradic@irb.hr)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili srodnog kemijskog studija ili biologije ili biotehnologije ili farmacije ili biokemije.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u spektroskopskim i/ili biokemijskim metodama i/ili iskustvom u organskoj sintezi, te sa sklonošću znanstvenoistraživačkom radu.

Puni tekst natječaja dostupan je na sljedećoj POVEZNICI (točka II. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta)