HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

KARIJERE
Oglašavanje poslova i ponuda

Natječaj za suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere, za rad na HRZZ projektu: „Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima – CELLSTRESS“, za rad na razvoju i karakterizaciji morskih bioinspiriranih nosača, 1 izvršitelj/-ica.
Natječaj je otvoren do 27. 11. 2020.
Više informacija

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili biologije ili srodnih znanosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 • iskustvo u radu sa staničnim kulturama,
 • iskustvo u korištenju mikroskopskih tehnika, površinskih tehnika,
 • autorstvo na znanstvenim radovima u prestižnim međunarodnim časopisima u području kemije, biologije, biotehnologije i/ili na interdisciplinarnim znanstvenim radovima,
 • sudjelovanje na istraživačkim projektima.

Natječaj je otvoren do 27. 11. 2020.

Puni tekst natječaja dostupan je na sljedećim poveznicama:

 https://www.irb.hr/O-IRB-u/Natjecaji-za-radna-mjesta/Natjecaj-za-izbor-na-znanstvena-i-suradnicka-radna-mjesta-te-na-strucna-radna-mjesta-u-sustavu-znanosti-i-visokom-obrazovanju (točka III/7)

i https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/570362

27HSKIKI

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

KARIJERE
Oglašavanje poslova i ponuda

Natječaj za suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere, za rad na HRZZ projektu: „Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima – CELLSTRESS“, za rad na razvoju i karakterizaciji morskih bioinspiriranih nosača, 1 izvršitelj/-ica.
Natječaj je otvoren do 27. 11. 2020.
Više informacija

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili biologije ili srodnih znanosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 • iskustvo u radu sa staničnim kulturama,
 • iskustvo u korištenju mikroskopskih tehnika, površinskih tehnika,
 • autorstvo na znanstvenim radovima u prestižnim međunarodnim časopisima u području kemije, biologije, biotehnologije i/ili na interdisciplinarnim znanstvenim radovima,
 • sudjelovanje na istraživačkim projektima.

Natječaj je otvoren do 27. 11. 2020.

Puni tekst natječaja dostupan je na sljedećim poveznicama:

 https://www.irb.hr/O-IRB-u/Natjecaji-za-radna-mjesta/Natjecaj-za-izbor-na-znanstvena-i-suradnicka-radna-mjesta-te-na-strucna-radna-mjesta-u-sustavu-znanosti-i-visokom-obrazovanju (točka III/7)

i https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/570362