HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Krajem 2019. godine ustanovljena je Nagrada za mlade medicinske i farmaceutske kemičare (dalje u tekstu Nagrada) na temelju zajedničkog prijedloga Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a i Fidelte d.o.o..

Cilj dodjele Nagrade je poticanje mladih na kontinuirani razvoj znanstvenog i istraživačkog rada u području medicinske i farmaceutske kemije. Prema Pravilniku Hrvatskog kemijskog društva Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincu kao priznanje za izvrsne rezultate koji su proizašli iz istraživačkog rada u ranoj fazi njihove znanstvene karijere u području medicinske i farmaceutske kemije. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 7.000 kn.

Pravo prijave na Natječaj za dodjelu Nagrade imaju znanstvenici mlađi od 35 godina, pri čemu je jedna od uvjeta sudjelovanje na Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a s usmenim izlaganjem rezultata znanstvenog rada. Nagrada se dodjeljuje na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a.

Usprkos pandemiji 8. prosinca 2020. godine virtualno je održan IV. Mini simpozij Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a, na kojem je 10 mladih znanstvenika održalo predavanje o svom istraživačkom radu čime su stekli pravo na sudjelovanje u izboru za dodjelu Nagrade.

Nakon prezentacije znanstvenog rada 8. prosinca 2020. godine, i nakon selekcije kandidata od strane komisije koju čine predstavnici Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a i Fidelte d.o.o., kao dobitnica Nagrade za mlade medicinske i farmaceutske kemičare za 2020. godinu odabrana je dr. sc. Maja Beus. U ime organizatora čestitamo nagrađenoj znanstvenici.

Nagrada za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2020. godine:
dr. sc. Maja Beus

Dr. sc. Beus je održala predavanje s naslovom:
Combating Bacterial Communication with Chloroquine-Based Fumardiamides

 

Maja Beus rođena je 1990. u Zagrebu. Godine 2014. završila je studij Farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu,  a iste godine dobila je Rektorovu nagradu za studentski rad izrađen na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Državni stručni ispit za magistre farmacije položila je 2015. godine. Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutskih znanosti upisala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 2016. pod vodstvom prof. dr. sc. Branke Zorc. U lipnju 2020. uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Dizajniranje, sinteza i citostatsko djelovanje sahakina“. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Farmaceutska kemija 1 i 2, te Biokemija lijekova na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom svog doktorata provela je 6 mjeseci na sveučilištu McGill u Kanadi gdje je testirala najaktivniji spoj iz serije sahakina na stanicama glioblastoma pod vodstvom prof. dr. sc. Dusice Maysinger. Biološkim ispitivanjima određen je mehanizam djelovanja u 2D i 3D staničnom modelu, te na matičnim stanicama karcinoma mozga. Također, kroz stipendiju British Scholarship Trust boravila je na Sveučilištu Oxford kod prof. Paula Brennana u trajanju od 3 mjeseca. Tijekom svog boravka sintetizirala je inhibitore TAO kinaza kao potencijalne terapeutike u liječenju Alzheimerove bolesti. Do sada je objavila 8 znanstvenih radova od kojih je 6 objavljeno u časopisima citiranim u CC bazi, te jedan znanstveni rad objavljen u časopisu Nature Publishing grupe citiranim u WoSCC. Objavila je i 3 stručna rada. Sudjelovala je na više kongresa s posterskim i usmenim priopćenjima. Godine 2019. dobila stipendiju za mlade istraživače koju dodjeljuje Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a za sudjelovanje na EFMC Advanced Synthesis and Medicinal Chemistry, te Youth Medicinal Chemistry Symposium u Ateni. Iste godine dobila je EFMC-YMCS Public's Choice Award za usmenu prezentaciju održanu na EFMC kongresu u Ateni. Za svoje istraživanje na Sveučilištu Oxford dobila je Voya Kondic Memorial Prize koju dodjeljuje British Scholarship Trust za vrijedno istraživanje. Godine 2020. dobila je Nagradu mladim znanstvenicima koje dodjeljuje Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta. Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatske ljekarničke komore te EFMC Young Scientist Network-a. Članica je organizacijskog odbora 7. EFMC-YMCS virtualnog kongresa održanog u rujnu 2020. godine, te 8. EFMC-YMCS virtualnog kongresa koji će se održati u rujnu 2021. i 10. EFMC-YMCS kongresa koji će se održati 2023. godine u Zagrebu. Suradnica je na 2 projekta financiranim od strane Hrvatske zaklade za znanost. Područje njenog istraživačkog interesa je dizajn i sinteza bioaktivnih molekula, te biološka ispitivanja i određivanje mehanizma djelovanja novih molekula.

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

2. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Krajem 2019. godine ustanovljena je Nagrada za mlade medicinske i farmaceutske kemičare (dalje u tekstu Nagrada) na temelju zajedničkog prijedloga Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a i Fidelte d.o.o..

Cilj dodjele Nagrade je poticanje mladih na kontinuirani razvoj znanstvenog i istraživačkog rada u području medicinske i farmaceutske kemije. Prema Pravilniku Hrvatskog kemijskog društva Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincu kao priznanje za izvrsne rezultate koji su proizašli iz istraživačkog rada u ranoj fazi njihove znanstvene karijere u području medicinske i farmaceutske kemije. Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novčanog dijela u iznosu od 7.000 kn.

Pravo prijave na Natječaj za dodjelu Nagrade imaju znanstvenici mlađi od 35 godina, pri čemu je jedna od uvjeta sudjelovanje na Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a s usmenim izlaganjem rezultata znanstvenog rada. Nagrada se dodjeljuje na Sastanku Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a.

Usprkos pandemiji 8. prosinca 2020. godine virtualno je održan IV. Mini simpozij Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a, na kojem je 10 mladih znanstvenika održalo predavanje o svom istraživačkom radu čime su stekli pravo na sudjelovanje u izboru za dodjelu Nagrade.

Nakon prezentacije znanstvenog rada 8. prosinca 2020. godine, i nakon selekcije kandidata od strane komisije koju čine predstavnici Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a i Fidelte d.o.o., kao dobitnica Nagrade za mlade medicinske i farmaceutske kemičare za 2020. godinu odabrana je dr. sc. Maja Beus. U ime organizatora čestitamo nagrađenoj znanstvenici.

Nagrada za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2020. godine:
dr. sc. Maja Beus

Dr. sc. Beus je održala predavanje s naslovom:
Combating Bacterial Communication with Chloroquine-Based Fumardiamides

 

Maja Beus rođena je 1990. u Zagrebu. Godine 2014. završila je studij Farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu,  a iste godine dobila je Rektorovu nagradu za studentski rad izrađen na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Državni stručni ispit za magistre farmacije položila je 2015. godine. Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutskih znanosti upisala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 2016. pod vodstvom prof. dr. sc. Branke Zorc. U lipnju 2020. uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Dizajniranje, sinteza i citostatsko djelovanje sahakina“. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Farmaceutska kemija 1 i 2, te Biokemija lijekova na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom svog doktorata provela je 6 mjeseci na sveučilištu McGill u Kanadi gdje je testirala najaktivniji spoj iz serije sahakina na stanicama glioblastoma pod vodstvom prof. dr. sc. Dusice Maysinger. Biološkim ispitivanjima određen je mehanizam djelovanja u 2D i 3D staničnom modelu, te na matičnim stanicama karcinoma mozga. Također, kroz stipendiju British Scholarship Trust boravila je na Sveučilištu Oxford kod prof. Paula Brennana u trajanju od 3 mjeseca. Tijekom svog boravka sintetizirala je inhibitore TAO kinaza kao potencijalne terapeutike u liječenju Alzheimerove bolesti. Do sada je objavila 8 znanstvenih radova od kojih je 6 objavljeno u časopisima citiranim u CC bazi, te jedan znanstveni rad objavljen u časopisu Nature Publishing grupe citiranim u WoSCC. Objavila je i 3 stručna rada. Sudjelovala je na više kongresa s posterskim i usmenim priopćenjima. Godine 2019. dobila stipendiju za mlade istraživače koju dodjeljuje Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju HKD-a za sudjelovanje na EFMC Advanced Synthesis and Medicinal Chemistry, te Youth Medicinal Chemistry Symposium u Ateni. Iste godine dobila je EFMC-YMCS Public's Choice Award za usmenu prezentaciju održanu na EFMC kongresu u Ateni. Za svoje istraživanje na Sveučilištu Oxford dobila je Voya Kondic Memorial Prize koju dodjeljuje British Scholarship Trust za vrijedno istraživanje. Godine 2020. dobila je Nagradu mladim znanstvenicima koje dodjeljuje Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta. Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatske ljekarničke komore te EFMC Young Scientist Network-a. Članica je organizacijskog odbora 7. EFMC-YMCS virtualnog kongresa održanog u rujnu 2020. godine, te 8. EFMC-YMCS virtualnog kongresa koji će se održati u rujnu 2021. i 10. EFMC-YMCS kongresa koji će se održati 2023. godine u Zagrebu. Suradnica je na 2 projekta financiranim od strane Hrvatske zaklade za znanost. Područje njenog istraživačkog interesa je dizajn i sinteza bioaktivnih molekula, te biološka ispitivanja i određivanje mehanizma djelovanja novih molekula.