HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Sekcija za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije HDKI-ja i HKD-a

 

                      

 

Izvješće o radu Sekcije u 2016/2017. godini

U proteklom razdoblju (rujan 2016 – rujan 2017.) aktivnosti Sekcije odvijale su se u tri smjera. Prvi smjer je nastavak rada na recenzijama i jezičnim ocjenama hrvatskih prijevoda IUPAC-ovih preporuka kemijskog imenja (nomenklature) i nazivlja (terminologije), prema uvedenim strožim načelima pristupa, koji podrazumijevaju uključenost i dogovor veće skupine stručnjaka pojedinih grana kemije. Drugi smjer je rad na hrvatskom kemijskom nazivlju u okviru programa STRUNA, a treći popularizacija hrvatskoga kemijskog nazivlja i imenja. Opširniji prikaz svih aktivnosti je u nastavku:

1. Recenzije hrvatskih prijevoda IUPAC-ovih preporuka kemijske nomenklature i terminologije

U proteklom razdoblju recenzirani su i dobili status Preporuka HDKI i HKD te u Kemiji u industriji tiskani hrvatski prijevodi IUPAC-ovih preporuka:

 • Nomenklatura i grafičko prikazivanje kemijski modificiranih polimera (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2015). Prevela: Vida Jarm, uz savjete i komentare Marice Ivanković, Jelene Macan i Zorice Veksli; recenzenti: Vladimir Rapić, Ivan Šmit, Tajana Preočanin i Valerije Vrček. Ind. 65 (9–10) (2016) 483–494. Izvornik: Nomenclature and graphic representations for chemically modified polymers (IUPAC Recommendations 2014), Pure Appl. Chem. 87 (3) (2015) 307−319.
 • Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (I. dio) (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2016). Preveo: Marko Rogošić; recenzenti: Branko Kunst, Ivan Šmit, Davor Kovačević i Valerije Vrček. Ind. 66 (3–4) (2017) 145–156. Izvornik: Definitions of terms relating to individual macromolecules, macromolecular assemblies, polymer solutions, and amorphous bulk polymers. IUPAC Recommendations 2014, Pure Appl. Chem. 87 (1) (2015) 71–120.
 • Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (II. dio) (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2016). Preveo: Marko Rogošić; recenzenti: Branko Kunst, Ivan Šmit, Davor Kovačević i Valerije Vrček. Ind. 66 (5–6) (2017) 267–278. Izvornik: Definitions of terms relating to individual macromolecules, macromolecular assemblies, polymer solutions, and amorphous bulk polymers. IUPAC Recommendations 2014, Pure Appl. Chem. 87 (1) (2015) 71–120.

U postupku recenzije je hrvatski prijevod:

 • Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla. (Preporuke IUPAC 2016). Prevela: Vida Jarm (uz savjete i komentare Marice Ivanković, Jelene Macan i Zorice Veksli). Izvornik: Source-based nomenclature for single-strand homopolymers and copolymers. IUPAC Recommendations 2016, Pure Appl. Chem. 88 (10-11) (2016) 1073-1100.

2. Aktivnosti vezane uz rad na Izgradnji hrvatskoga strukovnog nazivlja STRUNA, programu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ).

U okviru programa STRUNA (http://struna.ihjj.hr/), odobren je projekt Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje KELANA (voditeljica projekta: L. Varga-Defterdarović, IRB; suradnici: H. Vančik, PMF; T. Preočanin, PMF; Ž. Soldin, PMF; V. Petrović Peroković, PMF; S. Djaković, PBF; J. Lapić, PBF; T. Portada, IRB; terminolog S. Runjaić, IHJJ i jezična savjetnica I. Virč, IHJJ) (mrežna stranica projekta: http://www.irb.hr/kelana).

Projekt KELANA je nastavak rada na kemijskom nazivlju započetim u okviru završenog projekta KENA (2009–2010.) (www.struna-kena.com), a podrazumijeva prikupljanje:

 • novih pojmova svih grana kemije te strukovno i terminološko usustavljivanje njihovih hrvatskih naziva s onima obrađenim i upisanim u terminološku bazu STRUNA, tijekom i nakon trajanja projekta KENA,
 • te stručnu i terminološku obradu hrvatskoga nazivlja vezanog uz pribor, opremu, aparature i uređaje koji se rabe u laboratorijskome radu, kao i nazivlja najosnovnije poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona.

Projekti STRUNA i KELANA, kao i postignuti rezultati predstavljeni su na tri skupa, priopćenjima na posterima autora L. Varga-Defterdarović, H. Vančik, T. Preočanin, Ž. Soldin, V. Petrović Peroković, T. Portada, S. Djaković, J. Lapić, S. Runjaić, I. Virč:

 • Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA), 16. Ružičkini dani „Danas znanost ‒ sutra industrija” međunarodni znanstveno-stručni skup, 21–23. rujna 2016., Vukovar,
 • The Database of Croatian Special Field Terminology (STRUNA), 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti „Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost”, 12–14. listopada 2016., Poreč,
 • Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA), hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem i 3. simpozij „Vladimir Prelog“, 19‒22. travnja 2017., Poreč.

3. Popularizacija hrvatskog kemijskog nazivlja.

 • U organizaciji Sekcije za nomenklaturu i terminologiju organske kemije, a u sklopu CXXIV. Kolokvija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, Instituta Ruđer Bošković, 13. lipnja 2016., Tomislav Portada (IRB) održao je predavanje pod naslovom Kratka povijest hrvatskoga kemijskog nazivlja; Društvene vijesti, Ind. 65 (7-8) (2016) 426.
 • Na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, 4. svibnja 2017., organizirana je radionica u okviru koje su održana četiri predavanja na temu hrvatskog kemijskog nazivlja i to L. Varga-Defterdarović (IRB): STRUNA, KENA, KELANA; S. Runjaić (IHJJ): Potrebe za terminološkom praksom i infrastrukturom s osvrtom na stanje u Hrvatskoj; T. Portada (IRB): Pogreške, zablude i prijepori u hrvatskome kemijskom nazivlju i H. Vančik (PMF): Ivan Bellosztenecz i prirodoslovno nazivlje.

Lidija Varga-Defterdarović,
pročelnica Sekcije

Kalendar događanja

SiSK

ICESAA3

AdriaticNMR2023

MCC34

28HSKIKI

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

Solutions in Chemistry

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Sekcija za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije HDKI-ja i HKD-a

 

                      

 

Izvješće o radu Sekcije u 2016/2017. godini

U proteklom razdoblju (rujan 2016 – rujan 2017.) aktivnosti Sekcije odvijale su se u tri smjera. Prvi smjer je nastavak rada na recenzijama i jezičnim ocjenama hrvatskih prijevoda IUPAC-ovih preporuka kemijskog imenja (nomenklature) i nazivlja (terminologije), prema uvedenim strožim načelima pristupa, koji podrazumijevaju uključenost i dogovor veće skupine stručnjaka pojedinih grana kemije. Drugi smjer je rad na hrvatskom kemijskom nazivlju u okviru programa STRUNA, a treći popularizacija hrvatskoga kemijskog nazivlja i imenja. Opširniji prikaz svih aktivnosti je u nastavku:

1. Recenzije hrvatskih prijevoda IUPAC-ovih preporuka kemijske nomenklature i terminologije

U proteklom razdoblju recenzirani su i dobili status Preporuka HDKI i HKD te u Kemiji u industriji tiskani hrvatski prijevodi IUPAC-ovih preporuka:

 • Nomenklatura i grafičko prikazivanje kemijski modificiranih polimera (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2015). Prevela: Vida Jarm, uz savjete i komentare Marice Ivanković, Jelene Macan i Zorice Veksli; recenzenti: Vladimir Rapić, Ivan Šmit, Tajana Preočanin i Valerije Vrček. Ind. 65 (9–10) (2016) 483–494. Izvornik: Nomenclature and graphic representations for chemically modified polymers (IUPAC Recommendations 2014), Pure Appl. Chem. 87 (3) (2015) 307−319.
 • Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (I. dio) (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2016). Preveo: Marko Rogošić; recenzenti: Branko Kunst, Ivan Šmit, Davor Kovačević i Valerije Vrček. Ind. 66 (3–4) (2017) 145–156. Izvornik: Definitions of terms relating to individual macromolecules, macromolecular assemblies, polymer solutions, and amorphous bulk polymers. IUPAC Recommendations 2014, Pure Appl. Chem. 87 (1) (2015) 71–120.
 • Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (II. dio) (Preporuke IUPAC 2014, preporuke HDKI i HKD 2016). Preveo: Marko Rogošić; recenzenti: Branko Kunst, Ivan Šmit, Davor Kovačević i Valerije Vrček. Ind. 66 (5–6) (2017) 267–278. Izvornik: Definitions of terms relating to individual macromolecules, macromolecular assemblies, polymer solutions, and amorphous bulk polymers. IUPAC Recommendations 2014, Pure Appl. Chem. 87 (1) (2015) 71–120.

U postupku recenzije je hrvatski prijevod:

 • Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla. (Preporuke IUPAC 2016). Prevela: Vida Jarm (uz savjete i komentare Marice Ivanković, Jelene Macan i Zorice Veksli). Izvornik: Source-based nomenclature for single-strand homopolymers and copolymers. IUPAC Recommendations 2016, Pure Appl. Chem. 88 (10-11) (2016) 1073-1100.

2. Aktivnosti vezane uz rad na Izgradnji hrvatskoga strukovnog nazivlja STRUNA, programu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ).

U okviru programa STRUNA (http://struna.ihjj.hr/), odobren je projekt Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje KELANA (voditeljica projekta: L. Varga-Defterdarović, IRB; suradnici: H. Vančik, PMF; T. Preočanin, PMF; Ž. Soldin, PMF; V. Petrović Peroković, PMF; S. Djaković, PBF; J. Lapić, PBF; T. Portada, IRB; terminolog S. Runjaić, IHJJ i jezična savjetnica I. Virč, IHJJ) (mrežna stranica projekta: http://www.irb.hr/kelana).

Projekt KELANA je nastavak rada na kemijskom nazivlju započetim u okviru završenog projekta KENA (2009–2010.) (www.struna-kena.com), a podrazumijeva prikupljanje:

 • novih pojmova svih grana kemije te strukovno i terminološko usustavljivanje njihovih hrvatskih naziva s onima obrađenim i upisanim u terminološku bazu STRUNA, tijekom i nakon trajanja projekta KENA,
 • te stručnu i terminološku obradu hrvatskoga nazivlja vezanog uz pribor, opremu, aparature i uređaje koji se rabe u laboratorijskome radu, kao i nazivlja najosnovnije poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona.

Projekti STRUNA i KELANA, kao i postignuti rezultati predstavljeni su na tri skupa, priopćenjima na posterima autora L. Varga-Defterdarović, H. Vančik, T. Preočanin, Ž. Soldin, V. Petrović Peroković, T. Portada, S. Djaković, J. Lapić, S. Runjaić, I. Virč:

 • Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA), 16. Ružičkini dani „Danas znanost ‒ sutra industrija” međunarodni znanstveno-stručni skup, 21–23. rujna 2016., Vukovar,
 • The Database of Croatian Special Field Terminology (STRUNA), 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti „Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost”, 12–14. listopada 2016., Poreč,
 • Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA), hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem i 3. simpozij „Vladimir Prelog“, 19‒22. travnja 2017., Poreč.

3. Popularizacija hrvatskog kemijskog nazivlja.

 • U organizaciji Sekcije za nomenklaturu i terminologiju organske kemije, a u sklopu CXXIV. Kolokvija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, Instituta Ruđer Bošković, 13. lipnja 2016., Tomislav Portada (IRB) održao je predavanje pod naslovom Kratka povijest hrvatskoga kemijskog nazivlja; Društvene vijesti, Ind. 65 (7-8) (2016) 426.
 • Na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, 4. svibnja 2017., organizirana je radionica u okviru koje su održana četiri predavanja na temu hrvatskog kemijskog nazivlja i to L. Varga-Defterdarović (IRB): STRUNA, KENA, KELANA; S. Runjaić (IHJJ): Potrebe za terminološkom praksom i infrastrukturom s osvrtom na stanje u Hrvatskoj; T. Portada (IRB): Pogreške, zablude i prijepori u hrvatskome kemijskom nazivlju i H. Vančik (PMF): Ivan Bellosztenecz i prirodoslovno nazivlje.

Lidija Varga-Defterdarović,
pročelnica Sekcije