HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

O društvu ...

 

Hrvatsko kemijsko društvo je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije. Skraćeni naziv udruge je HKD.

Hrvatsko kemijsko društvo ima pet podružnica:

HKD - Rijeka (osnovana 1958. god.)
HKD - Split (osnovana 1967. god.)
HKD - Osijek (osnovana 1979. god.)
HKD - Varaždin (osnovana 1997. god.)
HKD - Pula (osnovana 2012. god.)

Radi uspješnije stručne djelatnosti unutar društva osnivaju se sekcije i podsekcije.
Trenutačno u sklopu društva djeluju slijedeće sekcije:

Sekcija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije HKD i HDKI (pročelnik: Tomislav Portada)
Sekcija za teorijsku i računalnu kemiju (pročelnik: Borislav Kovačević)
Sekcija za analitičku kemiju i spektroskopiju (pročelnica: Snežana Miljanić)
Sekcija za organsku kemiju (pročelnik: Nikola Basarić)
Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju (pročelnica: Vesna Gabelica Marković)
Sekcija za izobrazbu (pročelnica: Andrea Pehar)
Studentska sekcija (pročelnik: Antonio Magnabosco)
Projekt E-škola kemije (voditelj: Nenad Judaš)

Kalendar događanja

SiSK

ICESAA3

AdriaticNMR2023

MCC34

28HSKIKI

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

Solutions in Chemistry

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

O društvu ...

 

Hrvatsko kemijsko društvo je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije. Skraćeni naziv udruge je HKD.

Hrvatsko kemijsko društvo ima pet podružnica:

HKD - Rijeka (osnovana 1958. god.)
HKD - Split (osnovana 1967. god.)
HKD - Osijek (osnovana 1979. god.)
HKD - Varaždin (osnovana 1997. god.)
HKD - Pula (osnovana 2012. god.)

Radi uspješnije stručne djelatnosti unutar društva osnivaju se sekcije i podsekcije.
Trenutačno u sklopu društva djeluju slijedeće sekcije:

Sekcija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije HKD i HDKI (pročelnik: Tomislav Portada)
Sekcija za teorijsku i računalnu kemiju (pročelnik: Borislav Kovačević)
Sekcija za analitičku kemiju i spektroskopiju (pročelnica: Snežana Miljanić)
Sekcija za organsku kemiju (pročelnik: Nikola Basarić)
Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju (pročelnica: Vesna Gabelica Marković)
Sekcija za izobrazbu (pročelnica: Andrea Pehar)
Studentska sekcija (pročelnik: Antonio Magnabosco)
Projekt E-škola kemije (voditelj: Nenad Judaš)