HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Iz povijesti društva

 

Prva strukovna udruga kemičara na području Hrvatske utemeljena je u Zagrebu 1926. godine. Ona pod nazivom Jugoslovensko hemijsko društvo, Sekcija Zagreb djeluje sve do 1939. godine, kada odlukom izvanredne skupštine održane 5. studenoga mijenja naziv u Hrvatsko kemijsko društvo.

Detaljnije informacije o procesu i razlozima utemeljenja društva pod nazivom Jugoslovensko hemijsko društvo mogu se pronaći u članku prof. V. Njegovana i ing. R. Podhorskog objavljenom u Arhivu za hemiju i farmaciju Vol. I (1927) 41-47. Isti članak donosi i popis prvih članova društva kojih je tada bilo 109 redovitih i 25 vanrednih. Interesantno je napomenuti da je u to vrijeme u Hrvatskoj bilo svega 300 registriranih kemičara! Zapisnici izvanredne skupštine društva od 5. studenog 1939. god. na kojoj Društvo dobiva svoj današnji naziv, te glavne godišnje skupštine Hrvatskog kemijskog društva od 28. siječnja 1940. tiskani su u Arhivu za hemiju i tehnologiju Vol. XIII (1939) 156-176.

Periodni sustav

Kalendar događanja

Solutions in Chemistry

ICESAA3

CEUM 2024

2. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

2nd Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

ISXB6

MCC35

SiSK

AdriaticNMR2023

28HSKIKI

MMCE2022

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Iz povijesti društva

 

Prva strukovna udruga kemičara na području Hrvatske utemeljena je u Zagrebu 1926. godine. Ona pod nazivom Jugoslovensko hemijsko društvo, Sekcija Zagreb djeluje sve do 1939. godine, kada odlukom izvanredne skupštine održane 5. studenoga mijenja naziv u Hrvatsko kemijsko društvo.

Detaljnije informacije o procesu i razlozima utemeljenja društva pod nazivom Jugoslovensko hemijsko društvo mogu se pronaći u članku prof. V. Njegovana i ing. R. Podhorskog objavljenom u Arhivu za hemiju i farmaciju Vol. I (1927) 41-47. Isti članak donosi i popis prvih članova društva kojih je tada bilo 109 redovitih i 25 vanrednih. Interesantno je napomenuti da je u to vrijeme u Hrvatskoj bilo svega 300 registriranih kemičara! Zapisnici izvanredne skupštine društva od 5. studenog 1939. god. na kojoj Društvo dobiva svoj današnji naziv, te glavne godišnje skupštine Hrvatskog kemijskog društva od 28. siječnja 1940. tiskani su u Arhivu za hemiju i tehnologiju Vol. XIII (1939) 156-176.