HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

U petak, 19. kolovoza 2022., u 79. godini života preminuo je u Zagrebu akademik Tomislav Cvitaš, istaknuti hrvatski fizikalni kemičar i professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog kemijskog društva od 2002. – 2004., član savjetodavnog odbora časopisa Croatica Chemica Acta te najistaknutiji hrvatski predstavnik u Međunarodnom savezu za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC).

Ispraćaj dragog profesora, akademika Tomislava Cvitaša, održat će se u petak, 26.08.2022., u 12.00 sati na groblju Krematorij, Zagreb

Tomislav Cvitaš rodio se 12. listopada 1943. u Zagrebu. Diplomirao je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. Nakon toga zapošljava se u Institutu Ruđer Bošković i 1967. odlazi na poslijediplomski studij iz područja molekulske spektroskopije na Sveučilište Reading u Velikoj Britaniji, gdje doktorira 1970. Zatim jednu godinu boravi na Sveučilišnom koledžu (University College) u Londonu kao postdoktorand i vraća se u IRB, gdje započinje istraživanja u području spektroskopije i atmosferske kemije. U isto vrijeme održavao je predavanja iz fizikalne kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1975. do 1977. boravio je u Istraživačkom centru u Karlsruheu te od 1990. do 1995. na Fraunhoferovu institutu za atmosferska istraživanja u Garmisch Partenkirchenu, gdje je radio na koordinaciji najvećeg znanstvenog projekta za istraživanje okoliša u Europi. Od 1977. do 2006. Tomislav Cvitaš djelovao je kao redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a. Obavljao je dužnost prodekana za nastavu i dekana PMF-a te pročelnika Kemijskog odsjeka. Od 2015. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, od 2012. član suradnik te od 2018. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti.

Glavna područja međunarodno iznimno priznatog i visoko citiranog znanstvenog rada akademika Tomislava Cvitaša su molekulska spektroskopija, atmosferska kemija i edukacija u kemiji. Bio je najveći autoritet u području fizikalne kemije u Hrvatskoj te je svojim znanstvenim, nastavnim i društvenim djelovanjem u sklopu kemijske struke znatno pridonio razvoju kemijske znanosti i visokog obrazovanja.

Njegova znanstvena i stručna bibliografija obuhvaća 13 knjiga i udžbenika, 4 poglavlja u znanstvenim monografijama, 30 znanstvenih radova iz područja spektroskopije, 76 radova iz područja atmosferske kemije, pedesetak radova iz edukacije i 19 radova iz područja mjeriteljstva.

Dugi niz godina bio je iznimno aktivan u Međunarodnoj uniji za čistu i primijenjenu kemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), pri čemu je bio predsjednik Odjela za fizikalnu i biofizikalnu kemiju i Odbora za terminologiju, nomenklaturu i simbole. Suautor je tri izdanja jedne od najznačajnijih publikacija IUPAC-a, tzv. Zelene knjige (Quantities, Units, and Symbols in Physical Chemistry), koja je citirana više od 400 puta te je prevedena na 7 jezika.

Od 2000. godine bio je mentor i voditelj hrvatskih reprezentacija na međunarodnim kemijskim olimpijadama (IChO).

Za svoj doprinos znanosti i visokom obrazovanju akademik Tomislav Cvitaš nagrađen je s više istaknutih nagrada i priznanja: Državnom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2001., Plaketom IUPAC-a Appreciation of service for outstanding contributions to the advancement of worldwide chemistry, 2003., Nagradom Andrija Mohorovičić Sveučilišta u Zagrebu i Medaljom Kemijskog odsjeka PMF-a za doprinose znanstvenom i nastavnom radu 2014. Odjel za fizikalnu i biofizikalnu kemiju IUPAC-a dodijelio mu je 2020. g. svoje najveće priznanje, počasnu titulu Emeritus Fellow.

Priopćenje HAZU

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

AdriaticNMR2023

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

Solutions in Chemistry

MMCE2022

MCC33

SiSK

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

U petak, 19. kolovoza 2022., u 79. godini života preminuo je u Zagrebu akademik Tomislav Cvitaš, istaknuti hrvatski fizikalni kemičar i professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog kemijskog društva od 2002. – 2004., član savjetodavnog odbora časopisa Croatica Chemica Acta te najistaknutiji hrvatski predstavnik u Međunarodnom savezu za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC).

Ispraćaj dragog profesora, akademika Tomislava Cvitaša, održat će se u petak, 26.08.2022., u 12.00 sati na groblju Krematorij, Zagreb

Tomislav Cvitaš rodio se 12. listopada 1943. u Zagrebu. Diplomirao je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. Nakon toga zapošljava se u Institutu Ruđer Bošković i 1967. odlazi na poslijediplomski studij iz područja molekulske spektroskopije na Sveučilište Reading u Velikoj Britaniji, gdje doktorira 1970. Zatim jednu godinu boravi na Sveučilišnom koledžu (University College) u Londonu kao postdoktorand i vraća se u IRB, gdje započinje istraživanja u području spektroskopije i atmosferske kemije. U isto vrijeme održavao je predavanja iz fizikalne kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1975. do 1977. boravio je u Istraživačkom centru u Karlsruheu te od 1990. do 1995. na Fraunhoferovu institutu za atmosferska istraživanja u Garmisch Partenkirchenu, gdje je radio na koordinaciji najvećeg znanstvenog projekta za istraživanje okoliša u Europi. Od 1977. do 2006. Tomislav Cvitaš djelovao je kao redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a. Obavljao je dužnost prodekana za nastavu i dekana PMF-a te pročelnika Kemijskog odsjeka. Od 2015. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, od 2012. član suradnik te od 2018. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti.

Glavna područja međunarodno iznimno priznatog i visoko citiranog znanstvenog rada akademika Tomislava Cvitaša su molekulska spektroskopija, atmosferska kemija i edukacija u kemiji. Bio je najveći autoritet u području fizikalne kemije u Hrvatskoj te je svojim znanstvenim, nastavnim i društvenim djelovanjem u sklopu kemijske struke znatno pridonio razvoju kemijske znanosti i visokog obrazovanja.

Njegova znanstvena i stručna bibliografija obuhvaća 13 knjiga i udžbenika, 4 poglavlja u znanstvenim monografijama, 30 znanstvenih radova iz područja spektroskopije, 76 radova iz područja atmosferske kemije, pedesetak radova iz edukacije i 19 radova iz područja mjeriteljstva.

Dugi niz godina bio je iznimno aktivan u Međunarodnoj uniji za čistu i primijenjenu kemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), pri čemu je bio predsjednik Odjela za fizikalnu i biofizikalnu kemiju i Odbora za terminologiju, nomenklaturu i simbole. Suautor je tri izdanja jedne od najznačajnijih publikacija IUPAC-a, tzv. Zelene knjige (Quantities, Units, and Symbols in Physical Chemistry), koja je citirana više od 400 puta te je prevedena na 7 jezika.

Od 2000. godine bio je mentor i voditelj hrvatskih reprezentacija na međunarodnim kemijskim olimpijadama (IChO).

Za svoj doprinos znanosti i visokom obrazovanju akademik Tomislav Cvitaš nagrađen je s više istaknutih nagrada i priznanja: Državnom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2001., Plaketom IUPAC-a Appreciation of service for outstanding contributions to the advancement of worldwide chemistry, 2003., Nagradom Andrija Mohorovičić Sveučilišta u Zagrebu i Medaljom Kemijskog odsjeka PMF-a za doprinose znanstvenom i nastavnom radu 2014. Odjel za fizikalnu i biofizikalnu kemiju IUPAC-a dodijelio mu je 2020. g. svoje najveće priznanje, počasnu titulu Emeritus Fellow.

Priopćenje HAZU