HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Dana 5. siječnja 2023. godine preminuo je akademik Željko Kućan, jedan od začetnika biokemijskih znanosti u Hrvatskoj. Napustio nas je svestrani znanstvenik, upečatljiv i nezaboravan profesor i mentor niza biokemičara koji danas razvijaju tu znanost kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Otišao je naš profesor i kolega koji je uvijek zračio optimizmom, bio poznat po svom smislu za humor i istinskom interesu za znanost.

Željko Kućan rođen je 24. svibnja 1934. u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao (1958.) je i doktorirao (1964.) kemiju. Od 1958.-1983. radio je na Institutu Ruđer Bošković, a od 1983. do umirovljenja 2004. godine na PMF-u gdje je obavljao niz funkcija; bio je pročelnik Kemijskog odsjeka (1985.-1988.), dekan fakulteta (1990.-1994.), osnivač i predstojnik Zavoda za biokemiju (1995.-1999.). Uveo je nastavu biokemije na PMF, prvo kao naslovni docent i izvanredni profesor, a kasnije i kao redoviti profesor s PMF-ovskom adresom. Bio je poznat kao izvrstan predavač, koji je s iznimnom lakoćom i zanimljivim opaskama zaokupljao pažnju studenata i slušatelja, pa svi koji su slušali njegova atraktivna predavanja još ih se živo sjećaju. Više od tri desetljeća predavao je na diplomskim i poslijediplomskim studijima biokemije, medicinske biokemije, biofizike, molekularne biologije na Sveučilištu u Zagrebu i šire, podučavajući kvantitativne i molekulske principe biokemijskih i bioloških procesa.

Znanstvenu karijeru započeo je istražujući utjecaj zračenja na metabolizam DNA. Uočio je da ionizirajuće zračenje razgrađuje DNA i to važno otkriće publicirao u časopisu Nature. Ipak, većinu svog znanstvenog života proveo je istražujući proces prijenosa genetičke informacije od gena do proteina stvarajući svojevrsnu hrvatsku školu aminoacil-tRNA-sintetaza i tRNA, ključnih molekula u tom procesu. Znanstveno se usavršavao u laboratoriju nobelovca Fritza Lipmanna u Rockefellerovom Institutu u New Yorku (1961.-1963.) te na Department of Biochemistry, New York University School of Medicine (1969.-1972.) gdje je kasnije boravio kao gostujući profesor biokemije. Objavio je više od pedeset znanstvenih radova i mentorirao niz danas uglednih znanstvenika. Bio je predsjednik Hrvatskog biofizičkog društva, u dva navrata predsjednik Hrvatskog biokemijskog društva (danas Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju), dugogodišnji član uredništva hrvatskih znanstvenih časopisa Croatica Chemica Acta i Periodicum biologorum, član Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost, te u dva mandata član Nacionalnog Vijeća za visoku naobrazbu. Bio je nosilac Reda Danice hrvatske, dobitnik Državne nagrade za znanost (2004.) i Republičke nagrade za znanstveni rad “Ruđer Bošković” (1991.). Godine 1991. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje je obnašao funkciju tajnika Razreda za prirodne znanosti (2007.-2010.).

Profesor Kućan obilježio je živote mnogih studenata i mladih znanstvenika koji su željno od njega učili biokemijske principe života. Bio je jedan od pionira, a kasnije i čvrstih stupova, biokemijskih i molekularno-bioloških znanosti u Hrvatskoj. Ostat će u trajnom sjećanju kao nezaobilazna figura u odrastanju mnogih biokemičara, biofizičara i molekularnih biologa.

Posljednji ispraćaj našeg profesora, akademika Željka Kućana bit će u četvrtak, 12.01.2023., u 14:00 sati na groblju KREMATORIJ.

1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences

AdriaticNMR2023

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

Solutions in Chemistry

MMCE2022

MCC33

SiSK

CompChemDay2022

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

  NOVOSTI

HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO (HKD) je strukovna udruga koja okuplja kemičare i brine se za razvoj kemije na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj društva je razvijati i promicati znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost na svim područjima čiste i primjenjene kemije.

Dana 5. siječnja 2023. godine preminuo je akademik Željko Kućan, jedan od začetnika biokemijskih znanosti u Hrvatskoj. Napustio nas je svestrani znanstvenik, upečatljiv i nezaboravan profesor i mentor niza biokemičara koji danas razvijaju tu znanost kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Otišao je naš profesor i kolega koji je uvijek zračio optimizmom, bio poznat po svom smislu za humor i istinskom interesu za znanost.

Željko Kućan rođen je 24. svibnja 1934. u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao (1958.) je i doktorirao (1964.) kemiju. Od 1958.-1983. radio je na Institutu Ruđer Bošković, a od 1983. do umirovljenja 2004. godine na PMF-u gdje je obavljao niz funkcija; bio je pročelnik Kemijskog odsjeka (1985.-1988.), dekan fakulteta (1990.-1994.), osnivač i predstojnik Zavoda za biokemiju (1995.-1999.). Uveo je nastavu biokemije na PMF, prvo kao naslovni docent i izvanredni profesor, a kasnije i kao redoviti profesor s PMF-ovskom adresom. Bio je poznat kao izvrstan predavač, koji je s iznimnom lakoćom i zanimljivim opaskama zaokupljao pažnju studenata i slušatelja, pa svi koji su slušali njegova atraktivna predavanja još ih se živo sjećaju. Više od tri desetljeća predavao je na diplomskim i poslijediplomskim studijima biokemije, medicinske biokemije, biofizike, molekularne biologije na Sveučilištu u Zagrebu i šire, podučavajući kvantitativne i molekulske principe biokemijskih i bioloških procesa.

Znanstvenu karijeru započeo je istražujući utjecaj zračenja na metabolizam DNA. Uočio je da ionizirajuće zračenje razgrađuje DNA i to važno otkriće publicirao u časopisu Nature. Ipak, većinu svog znanstvenog života proveo je istražujući proces prijenosa genetičke informacije od gena do proteina stvarajući svojevrsnu hrvatsku školu aminoacil-tRNA-sintetaza i tRNA, ključnih molekula u tom procesu. Znanstveno se usavršavao u laboratoriju nobelovca Fritza Lipmanna u Rockefellerovom Institutu u New Yorku (1961.-1963.) te na Department of Biochemistry, New York University School of Medicine (1969.-1972.) gdje je kasnije boravio kao gostujući profesor biokemije. Objavio je više od pedeset znanstvenih radova i mentorirao niz danas uglednih znanstvenika. Bio je predsjednik Hrvatskog biofizičkog društva, u dva navrata predsjednik Hrvatskog biokemijskog društva (danas Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju), dugogodišnji član uredništva hrvatskih znanstvenih časopisa Croatica Chemica Acta i Periodicum biologorum, član Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost, te u dva mandata član Nacionalnog Vijeća za visoku naobrazbu. Bio je nosilac Reda Danice hrvatske, dobitnik Državne nagrade za znanost (2004.) i Republičke nagrade za znanstveni rad “Ruđer Bošković” (1991.). Godine 1991. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje je obnašao funkciju tajnika Razreda za prirodne znanosti (2007.-2010.).

Profesor Kućan obilježio je živote mnogih studenata i mladih znanstvenika koji su željno od njega učili biokemijske principe života. Bio je jedan od pionira, a kasnije i čvrstih stupova, biokemijskih i molekularno-bioloških znanosti u Hrvatskoj. Ostat će u trajnom sjećanju kao nezaobilazna figura u odrastanju mnogih biokemičara, biofizičara i molekularnih biologa.

Posljednji ispraćaj našeg profesora, akademika Željka Kućana bit će u četvrtak, 12.01.2023., u 14:00 sati na groblju KREMATORIJ.