HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Zapisnici Skupština
Hrvatskog kemijskog društva

 

Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva za 2017. godinu održana je u utorak, 12. rujna u 12:00 sati u velikoj predavaonici (A1) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

DNEVNI RED

 • Otvaranje Godišnje skupštine i pozdrav predsjednice HKD-a
 • Izbor dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
 • Izvještaji predsjednice i tajnice HKD-a
 • Izvještaj blagajnika HKD-a: financijsko poslovanje i izvješće za 2016. godinu
 • Izvještaji glavne urednice časopisa Croatica Chemica Acta, predsjednika podružnica i pročelnika sekcija HKD-a
 • Izvještaji o održanim skupovima:
  • 25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
  • 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry
  • 2nd Anglo-Croatian Medicinal Symposium on Macrocycles: medicinal chemistry and beyond-the-rule-of-five
  • 3. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
  • 3. Simpozij studenata kemičara
 • Izvještaji vezani uz Državno natjecanje iz kemije, Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije i Kemijsku olimpijadu
 • Rasprava i prihvaćanje izvještaja
 • Prijedlog časnika HKD-a i glasanje za prijedlog
 • Prihvaćanje Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva za dodjelu nagrade "Vladimir Prelog" za mlade znanstvenike
 • Plan rada za naredno razdoblje Donošenje financijskog plana za 2018. godinu
 • Razno

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 12. rujna 2017. godine

    Prijedlog liste časnika za naredno mandatno razdoblje

Zapisnici Skupština održanih prethodnih godina

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 27. rujna 2016. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 10. lipnja 2015. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 3. lipnja 2014. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 5. lipnja 2013. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 30. svibnja 2012. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja 2011. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja 2010. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 16. lipnja 2009. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 18. prosinca 2008. godine

26HSKIKI

CompChemDay2018

SiSK

ESOR

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

IUPAC

European Association for Chemical and Molecular Sciences

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

Zapisnici Skupština
Hrvatskog kemijskog društva

 

Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva za 2017. godinu održana je u utorak, 12. rujna u 12:00 sati u velikoj predavaonici (A1) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

DNEVNI RED

 • Otvaranje Godišnje skupštine i pozdrav predsjednice HKD-a
 • Izbor dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
 • Izvještaji predsjednice i tajnice HKD-a
 • Izvještaj blagajnika HKD-a: financijsko poslovanje i izvješće za 2016. godinu
 • Izvještaji glavne urednice časopisa Croatica Chemica Acta, predsjednika podružnica i pročelnika sekcija HKD-a
 • Izvještaji o održanim skupovima:
  • 25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
  • 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry
  • 2nd Anglo-Croatian Medicinal Symposium on Macrocycles: medicinal chemistry and beyond-the-rule-of-five
  • 3. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
  • 3. Simpozij studenata kemičara
 • Izvještaji vezani uz Državno natjecanje iz kemije, Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije i Kemijsku olimpijadu
 • Rasprava i prihvaćanje izvještaja
 • Prijedlog časnika HKD-a i glasanje za prijedlog
 • Prihvaćanje Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva za dodjelu nagrade "Vladimir Prelog" za mlade znanstvenike
 • Plan rada za naredno razdoblje Donošenje financijskog plana za 2018. godinu
 • Razno

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 12. rujna 2017. godine

    Prijedlog liste časnika za naredno mandatno razdoblje

Zapisnici Skupština održanih prethodnih godina

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 27. rujna 2016. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 10. lipnja 2015. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 3. lipnja 2014. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 5. lipnja 2013. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 30. svibnja 2012. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja 2011. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja 2010. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 16. lipnja 2009. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 18. prosinca 2008. godine