HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Glavna skupština
Hrvatskog kemijskog društva
12. rujna 2017.

 

Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva za 2017. godinu održana je u utorak, 12. rujna u 12:00 sati u velikoj predavaonici (A1) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

DNEVNI RED

 • Otvaranje Godišnje skupštine i pozdrav predsjednice HKD-a
 • Izbor dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
 • Izvještaji predsjednice i tajnice HKD-a
 • Izvještaj blagajnika HKD-a: financijsko poslovanje i izvješće za 2016. godinu
 • Izvještaji glavne urednice časopisa Croatica Chemica Acta, predsjednika podružnica i pročelnika sekcija HKD-a
 • Izvještaji o održanim skupovima:
  • 25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
  • 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry
  • 2nd Anglo-Croatian Medicinal Symposium on Macrocycles: medicinal chemistry and beyond-the-rule-of-five
  • 3. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
  • 3. Simpozij studenata kemičara
 • Izvještaji vezani uz Državno natjecanje iz kemije, Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije i Kemijsku olimpijadu
 • Rasprava i prihvaćanje izvještaja
 • Prijedlog časnika HKD-a i glasanje za prijedlog
 • Prihvaćanje Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva za dodjelu nagrade "Vladimir Prelog" za mlade znanstvenike
 • Plan rada za naredno razdoblje Donošenje financijskog plana za 2018. godinu
 • Razno

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 12. rujna 2017. godine

    Prijedlog liste časnika za naredno mandatno razdoblje


Opća izvješća

    Predsjednica i Tajnica

    Nadzorni odbor

    Croatica Chemica Acta

    Državno natjecanje iz kemije

    E-škola kemije

    IJSO-EUSO

    25HSKIKI 2017

    1. radionica HKD-HDKI

    3CWCE - 3HKKO

    10th JMMC 2017

    2nd Macrocycles 2017

Podružnice

   Podružnica Osijek

    Podružnica Pula

    Podružnica Rijeka

    Podružnica Split

    Podružnica Varaždin

Sekcije

    Sekcija za analitičku kemiju i spektroskopiju

    Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju

    Sekcija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije HDKI-ja i HKD-a

    Sekcija za organsku kemiju

    Studentska sekcija

    Sekcija za teorijsku i računalnu kemiju

    Sekcija za izobrazbu


Zapisnici Skupština održanih prethodnih godina

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 27. rujna 2016. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 10. lipnja 2015. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 3. lipnja 2014. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 5. lipnja 2013. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 30. svibnja 2012. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja 2011. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja 2010. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 16. lipnja 2009. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 18. prosinca 2008. godine

27HSKIKI

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

Glavna skupština
Hrvatskog kemijskog društva
12. rujna 2017.

 

Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva za 2017. godinu održana je u utorak, 12. rujna u 12:00 sati u velikoj predavaonici (A1) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

DNEVNI RED

 • Otvaranje Godišnje skupštine i pozdrav predsjednice HKD-a
 • Izbor dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
 • Izvještaji predsjednice i tajnice HKD-a
 • Izvještaj blagajnika HKD-a: financijsko poslovanje i izvješće za 2016. godinu
 • Izvještaji glavne urednice časopisa Croatica Chemica Acta, predsjednika podružnica i pročelnika sekcija HKD-a
 • Izvještaji o održanim skupovima:
  • 25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
  • 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry
  • 2nd Anglo-Croatian Medicinal Symposium on Macrocycles: medicinal chemistry and beyond-the-rule-of-five
  • 3. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
  • 3. Simpozij studenata kemičara
 • Izvještaji vezani uz Državno natjecanje iz kemije, Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije i Kemijsku olimpijadu
 • Rasprava i prihvaćanje izvještaja
 • Prijedlog časnika HKD-a i glasanje za prijedlog
 • Prihvaćanje Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva za dodjelu nagrade "Vladimir Prelog" za mlade znanstvenike
 • Plan rada za naredno razdoblje Donošenje financijskog plana za 2018. godinu
 • Razno

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 12. rujna 2017. godine

    Prijedlog liste časnika za naredno mandatno razdoblje


Opća izvješća

    Predsjednica i Tajnica

    Nadzorni odbor

    Croatica Chemica Acta

    Državno natjecanje iz kemije

    E-škola kemije

    IJSO-EUSO

    25HSKIKI 2017

    1. radionica HKD-HDKI

    3CWCE - 3HKKO

    10th JMMC 2017

    2nd Macrocycles 2017

Podružnice

   Podružnica Osijek

    Podružnica Pula

    Podružnica Rijeka

    Podružnica Split

    Podružnica Varaždin

Sekcije

    Sekcija za analitičku kemiju i spektroskopiju

    Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju

    Sekcija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije HDKI-ja i HKD-a

    Sekcija za organsku kemiju

    Studentska sekcija

    Sekcija za teorijsku i računalnu kemiju

    Sekcija za izobrazbu


Zapisnici Skupština održanih prethodnih godina

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 27. rujna 2016. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 10. lipnja 2015. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 3. lipnja 2014. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 5. lipnja 2013. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 30. svibnja 2012. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja 2011. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja 2010. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 16. lipnja 2009. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 18. prosinca 2008. godine