HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

Glavna skupština
Hrvatskog kemijskog društva
12. rujna 2017.

 

Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva za 2017. godinu održana je u utorak, 12. rujna u 12:00 sati u velikoj predavaonici (A1) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

DNEVNI RED

 • Otvaranje Godišnje skupštine i pozdrav predsjednice HKD-a
 • Izbor dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
 • Izvještaji predsjednice i tajnice HKD-a
 • Izvještaj blagajnika HKD-a: financijsko poslovanje i izvješće za 2016. godinu
 • Izvještaji glavne urednice časopisa Croatica Chemica Acta, predsjednika podružnica i pročelnika sekcija HKD-a
 • Izvještaji o održanim skupovima:
  • 25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
  • 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry
  • 2nd Anglo-Croatian Medicinal Symposium on Macrocycles: medicinal chemistry and beyond-the-rule-of-five
  • 3. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
  • 3. Simpozij studenata kemičara
 • Izvještaji vezani uz Državno natjecanje iz kemije, Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije i Kemijsku olimpijadu
 • Rasprava i prihvaćanje izvještaja
 • Prijedlog časnika HKD-a i glasanje za prijedlog
 • Prihvaćanje Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva za dodjelu nagrade "Vladimir Prelog" za mlade znanstvenike
 • Plan rada za naredno razdoblje Donošenje financijskog plana za 2018. godinu
 • Razno

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 12. rujna 2017. godine

    Prijedlog liste časnika za naredno mandatno razdoblje


Opća izvješća

    Predsjednica i Tajnica

    Nadzorni odbor

    Croatica Chemica Acta

    Državno natjecanje iz kemije

    E-škola kemije

    IJSO-EUSO

    25HSKIKI 2017

    1. radionica HKD-HDKI

    3CWCE - 3HKKO

    10th JMMC 2017

    2nd Macrocycles 2017

Podružnice

   Podružnica Osijek

    Podružnica Pula

    Podružnica Rijeka

    Podružnica Split

    Podružnica Varaždin

Sekcije

    Sekcija za analitičku kemiju i spektroskopiju

    Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju

    Sekcija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije HDKI-ja i HKD-a

    Sekcija za organsku kemiju

    Studentska sekcija

    Sekcija za teorijsku i računalnu kemiju

    Sekcija za izobrazbu


Zapisnici Skupština održanih prethodnih godina

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 27. rujna 2016. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 10. lipnja 2015. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 3. lipnja 2014. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 5. lipnja 2013. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 30. svibnja 2012. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja 2011. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja 2010. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 16. lipnja 2009. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 18. prosinca 2008. godine

Solutions in Chemistry

1. Simpozij analitičke atomske spektrometrije

MMCE2022

MCC33

SiSK

CompChemDay2022

E-škola kemije

EuroAnalysis21

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

Chemistry in Europe

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology

Glavna skupština
Hrvatskog kemijskog društva
12. rujna 2017.

 

Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva za 2017. godinu održana je u utorak, 12. rujna u 12:00 sati u velikoj predavaonici (A1) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

DNEVNI RED

 • Otvaranje Godišnje skupštine i pozdrav predsjednice HKD-a
 • Izbor dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
 • Izvještaji predsjednice i tajnice HKD-a
 • Izvještaj blagajnika HKD-a: financijsko poslovanje i izvješće za 2016. godinu
 • Izvještaji glavne urednice časopisa Croatica Chemica Acta, predsjednika podružnica i pročelnika sekcija HKD-a
 • Izvještaji o održanim skupovima:
  • 25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
  • 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry
  • 2nd Anglo-Croatian Medicinal Symposium on Macrocycles: medicinal chemistry and beyond-the-rule-of-five
  • 3. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
  • 3. Simpozij studenata kemičara
 • Izvještaji vezani uz Državno natjecanje iz kemije, Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije i Kemijsku olimpijadu
 • Rasprava i prihvaćanje izvještaja
 • Prijedlog časnika HKD-a i glasanje za prijedlog
 • Prihvaćanje Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva za dodjelu nagrade "Vladimir Prelog" za mlade znanstvenike
 • Plan rada za naredno razdoblje Donošenje financijskog plana za 2018. godinu
 • Razno

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 12. rujna 2017. godine

    Prijedlog liste časnika za naredno mandatno razdoblje


Opća izvješća

    Predsjednica i Tajnica

    Nadzorni odbor

    Croatica Chemica Acta

    Državno natjecanje iz kemije

    E-škola kemije

    IJSO-EUSO

    25HSKIKI 2017

    1. radionica HKD-HDKI

    3CWCE - 3HKKO

    10th JMMC 2017

    2nd Macrocycles 2017

Podružnice

   Podružnica Osijek

    Podružnica Pula

    Podružnica Rijeka

    Podružnica Split

    Podružnica Varaždin

Sekcije

    Sekcija za analitičku kemiju i spektroskopiju

    Sekcija za medicinsku i farmaceutsku kemiju

    Sekcija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije HDKI-ja i HKD-a

    Sekcija za organsku kemiju

    Studentska sekcija

    Sekcija za teorijsku i računalnu kemiju

    Sekcija za izobrazbu


Zapisnici Skupština održanih prethodnih godina

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 27. rujna 2016. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 10. lipnja 2015. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 3. lipnja 2014. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 5. lipnja 2013. godine

    Zapisnik Glavne skupštine HKD-a održane 30. svibnja 2012. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja 2011. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja 2010. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 16. lipnja 2009. godine

    Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 18. prosinca 2008. godine