HRVATSKO KEMIJSKO DRUŠTVO

Tradicija u promicanju kemije u Hrvatskoj od 1926.

EuChemS Sekcija mladih kemičara HKD-a

https://hr.wikipedia.org/wiki/Europska_mreža_mladih_kemičara

Europska mreža mladih kemičara (European Young Chemists' Network, EYCN) je mlada divizija Europskog kemijskog društva (European Chemical Society, EuChemS) osnovana 2006. godine koja promovira kemiju među ljudima mlađim od 35 godina koji su članovi pridruženog europskog kemijskog društva. EYCN se sastoji od odbora s pet zasebnih timova (Membership Team, Networks Team, Global Connections Team, Science Team i Communication Team). Glavni ciljevi EYCN-a su potpora i mentoriranje studenata, istraživača u ranim fazama karijere te profesionalaca putem nagrada, programa razmjene i obrazovnih aktivnosti.

EYCN okuplja predstavnike iz 30 europskih kemijskih društava i jednog pridruženog člana (American Chemical Society, ACS), a više detalja o samoj organizaciji moguće je naći na poveznici European Young Chemists' Network.

Od 2019. godine dr. sc. Marina Šekutor s Instituta Ruđer Bošković je predstavnica Hrvatskog kemijskog društva u EYCN-u, a suradnja s EYCN-om je ostvarena preko EuChemS Sekcije mladih kemičara HKD-a.

Za dobivanje najnovijih informacija o aktivnostima Europske mreže mladih kemičara također se preporuča prijava na službeni EYCN newsletter.

EYCN Twitter      EYCN Facebook      EYCN YouTube      EYCN LinkedIn


24. rujna 2019.

U tijeku su nominacije za nagradu EuChemS Lecture Award 2019. Ova nagrada se dodjeljuje svake godine izabranom mladom znanstveniku za dostignuće u polju kemije, a koji radi u zemlji koja je članica EuChemS-a putem matičnog kemijskog društva. Dobitnik će imati priliku održati prezentaciju na predstojećem europskom skupu (European Chemistry Congress (ECC) ili EuChemS Professional Network (PN) conference). Više detalja moguće je naći na poveznici Nominations open for the EuChemS Lecture Award 2019.


18. srpnja 2019.

Najavljeni su natječaji za Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) u sklopu programa Horizon 2020. Više detalja moguće je naći na poveznici Marie Skłodowska-Curie Actions to fund more than 10 500 researchers in 2020.


18. srpnja 2019.

Na YouTube kanalu ERC-a (European Research Council) u četvrtak, 18. srpnja 2019. u 15:00 CEST održavat će se webinar na temu ERC radnog programa 2020 te će biti riječi i o prijavama za financiranje. Više detalja moguće je naći na poveznici ERC Grant Competitions 2020 - Webinar.


3. srpnja 2019.

U tijeku je natječaj za dodjelu nagrade za mlade kemičare The European Young Researchers’ Award (EYRA) koju dodjeluje EuroScience, a rok za prijavu je 31. kolovoza 2019. godine. Dodjeljuju se dvije nagrade svake dvije godine, jedna doktorandima, a druga postdoktorandima. Cilj je podržati izvrsne mlade istraživače koji će aktivno pridonositi europskoj znanstvenoj zajednici. Više detalja moguće je naći na poveznici The European Young Researchers’ Award (EYRA).

SiSK

ESOR

CompChemDay2018

Odbor za kemiju HAZU

E-škola kemije

IUPAC

EuChemS - European Chemical Society

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

American Chemical Society

Royal Society of Chemistry

European Federation for Medicinal Chemistry

Merck
Najnoviji znanstveni radovi
hrvatskih kemičara

IZVOR: SCOPUS  

Chemistry in Europe

EuChemS Sekcija mladih kemičara HKD-a

https://hr.wikipedia.org/wiki/Europska_mreža_mladih_kemičara

Europska mreža mladih kemičara (European Young Chemists' Network, EYCN) je mlada divizija Europskog kemijskog društva (European Chemical Society, EuChemS) osnovana 2006. godine koja promovira kemiju među ljudima mlađim od 35 godina koji su članovi pridruženog europskog kemijskog društva. EYCN se sastoji od odbora s pet zasebnih timova (Membership Team, Networks Team, Global Connections Team, Science Team i Communication Team). Glavni ciljevi EYCN-a su potpora i mentoriranje studenata, istraživača u ranim fazama karijere te profesionalaca putem nagrada, programa razmjene i obrazovnih aktivnosti.

EYCN okuplja predstavnike iz 30 europskih kemijskih društava i jednog pridruženog člana (American Chemical Society, ACS), a više detalja o samoj organizaciji moguće je naći na poveznici European Young Chemists' Network.

Od 2019. godine dr. sc. Marina Šekutor s Instituta Ruđer Bošković je predstavnica Hrvatskog kemijskog društva u EYCN-u, a suradnja s EYCN-om je ostvarena preko EuChemS Sekcije mladih kemičara HKD-a.

Za dobivanje najnovijih informacija o aktivnostima Europske mreže mladih kemičara također se preporuča prijava na službeni EYCN newsletter.

EYCN Twitter      EYCN Facebook      EYCN YouTube      EYCN LinkedIn


24. rujna 2019.

U tijeku su nominacije za nagradu EuChemS Lecture Award 2019. Ova nagrada se dodjeljuje svake godine izabranom mladom znanstveniku za dostignuće u polju kemije, a koji radi u zemlji koja je članica EuChemS-a putem matičnog kemijskog društva. Dobitnik će imati priliku održati prezentaciju na predstojećem europskom skupu (European Chemistry Congress (ECC) ili EuChemS Professional Network (PN) conference). Više detalja moguće je naći na poveznici Nominations open for the EuChemS Lecture Award 2019.


18. srpnja 2019.

Najavljeni su natječaji za Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) u sklopu programa Horizon 2020. Više detalja moguće je naći na poveznici Marie Skłodowska-Curie Actions to fund more than 10 500 researchers in 2020.


18. srpnja 2019.

Na YouTube kanalu ERC-a (European Research Council) u četvrtak, 18. srpnja 2019. u 15:00 CEST održavat će se webinar na temu ERC radnog programa 2020 te će biti riječi i o prijavama za financiranje. Više detalja moguće je naći na poveznici ERC Grant Competitions 2020 - Webinar.


3. srpnja 2019.

U tijeku je natječaj za dodjelu nagrade za mlade kemičare The European Young Researchers’ Award (EYRA) koju dodjeluje EuroScience, a rok za prijavu je 31. kolovoza 2019. godine. Dodjeljuju se dvije nagrade svake dvije godine, jedna doktorandima, a druga postdoktorandima. Cilj je podržati izvrsne mlade istraživače koji će aktivno pridonositi europskoj znanstvenoj zajednici. Više detalja moguće je naći na poveznici The European Young Researchers’ Award (EYRA).